Okidokiracing

Beste vrienden,

Door het onverwachte heengaan van Vick is er een abrupt einde gekomen aan de activiteiten van Okidokiracing. Wij houden er ons echter aan jullie allemaal hartelijk te bedanken voor de steun die jullie steeds aan Vick en Okidokiracing hebben gegeven. Mede dankzij jullie steun heeft hij ons allemaal onvergetelijke momenten op en naast de circuits kunnen bezorgen.
Zo goed en zo kwaad als we kunnen, proberen wij het overlijden van Vick te verwerken. Hij heeft echter zo een leegte achtergelaten dat het waarschijnlijk nog een hele tijd zal duren voor we dit te boven zijn. Wij trachten wel om, zoals hij ons voordeed, van elke dag een mooie te maken en te genieten van al de fijne dingen die het leven ons te bieden heeft.

Vick was Okidokiracing en omgekeerd was Okidokiracing Vick. Hij had nog zoveel plannen met zijn team. Jullie zullen dan ook begrijpen dat we momenteel niet goed weten hoe het nu verder moet. De gemeenschappelijke noemer van het Okidokiracing Team was de passie voor de motorsport die we samen met hem deelden. Het cement dat ons samenhield was Vick.
Emoties zijn nooit de beste raadgever. Daarom denken we, om geen fouten te maken, dat we alvorens knopen door te hakken hier best nog wat tijd laten overgaan. Neem het ons daarom niet kwalijk indien jullie de komende maanden niet veel nieuws van ons zullen krijgen.

Alvast bedankt voor jullie begrip.

Veel warme groeten van het Okidokiracing Team.